Odborná stanoviska

Článek o jaderné energii byl uveřejněn v časopisu Vesmír. Vzhledem k jeho důležitosti jej předkládáme v plném znění autora.

Plné znění článku o jaderné energii.

Další článek reaguje na snahu evropského společenství ekologizovat energetiku členských zemí a nabízí celosvětový pohled na různé technologie využití energie jádra.

Plné znění článku o možném vývoji světové energetiky.

Článek o ropě a zdrojích energie byl uveřejněn ve Zpravodaji Českého svazu vědeckotechnických společností.Se svolením a na přání autora jej předkládáme v doslovném znění.

Plné znění článku o ropě.

Článek známého českého novináře Ivana Breziny, který se programově zabývá energetikou, připomíná sžíravou kritičností věhlasného amerického komentátora Arta Buchwalda. Jistě stojí za zajímavost se s ním seznámit, i když čtenářův názor může být zcela jiný. Jeho vyznění není obsahově v rozporu s názory českých odborníků v energetice. Zveřejňujeme jej v plném znění.

Se zelenými - do Albánie!

V plném znění uvádíme faktografické sdělení ČTK o prodeji části akcií ČEZ na akciovém trhu, který má podle rozhodnutí vlády proběhnout v průběhu roku 2007.

Akciová společnost ČEZ.

Usnesení teplárenské konference pořádané koncem roku 2012 Českou společností zaměstnavatelů v energetice reaguje na kritickou situaci v českém teplárenství zaviněnou neodpovědným přístupem decizní sféry. Usnesení bylo v tomto autentickém znění na konferenci podrobně prodiskutováno. Ve stejném znění je uveřejní také časopis Energetika.

Krize českého teplárenství ohrožuje zájmy především občanů napojených na dálkové vytápění a ohřev vody.

Prezentace Víta Kleina, Ph.D. přednesená na For Energo Praha Letňany na akci pořádané ČSZE 12. 5. 2016. Týká se živého problému o neoprávněném odběru elektřiny, tak jak je řešený českými soudy po rozhodnutí Ústavního soudu. V současné době probíhá příprava zmeny platné vyhlášky.

Prezentace Víta Kleina, Ph.D. z ČSZE o neoprávněném odběru elektřiny.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti