Odborné články

Článek o jaderné energii byl uveřejněn v časopisu Vesmír. Vzhledem k jeho důležitosti jej předkládáme v plném znění autora.

Plné znění článku o jaderné energii.

Další článek reaguje na snahu evropského společenství ekologizovat energetiku členských zemí a nabízí celosvětový pohled na různé technologie využití energie jádra.

Plné znění článku o možném vývoji světové energetiky.

Článek o ropě a zdrojích energie byl uveřejněn ve Zpravodaji Českého svazu vědeckotechnických společností.Se svolením a na přání autora jej předkládáme v doslovném znění.

Plné znění článku o ropě.

Článek známého českého novináře Ivana Breziny, který se programově zabývá energetikou, připomíná sžíravou kritičností věhlasného amerického komentátora Arta Buchwalda. Jistě stojí za zajímavost se s ním seznámit, i když čtenářův názor může být zcela jiný. Jeho vyznění není obsahově v rozporu s názory českých odborníků v energetice. Zveřejňujeme jej v plném znění.

Se zelenými - do Albánie!

Ministr Bursík se pokusil utajnit zprávu Bezpečnostní rady státu pro vládu ČR o energetické bezpečnosti, což se díky novinářské šikovnosti redaktorů Radiožurnálu nepodařilo. Uvádíme ji v autentickém znění. Kliknutím na podtržený odkaz v textu se Vám inkriminovaná část zprávy otevře.

Co se nelíbí ministru Bursíkovi.

Známý odborník v oboru ekologie Stern byl požádán vládními místy Velké Británie o souhrnnou zprávu týkající se oteplování Země. Uvádíme ji ve zkrácené verzi uveřejněné s předmluvou velvyslankyně Velké Británie v České republice a s úvodním slovem ministra životního prostředí České republiky.

Sternova zpráva.

Česká republika byla podle vlády poškozena přidělením kvóty povolenek na vypouštění oxidu uhličitého a hodlá věc řešit žalobou na Evropskou komisi. Stručně je problém popsán v článku, který uveřejňujeme v plném znění.

Zpráva o žalobě ČR na EK kvůli přiděleným povolenkám na vypouštění skleníkových plynů v nedostatečném množství.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban chystá novelu energetického zákona, aby znemožnil vládě rozhodovat o budoucnosti české energetiky. Obsah z tiskové konference stínového ministra průmyslu a obchodu za ČSSD zveřejňujeme podle odborného tisku.

Urban nesouhlasí s blokováním rozvoje energetiky vládou ČR.

Rusko plánuje druhou elektrifikaci země a firmy ČR mají šanci uspět. Názor společnosti Czech Trade uvádíme ve zkráceném znění.

Druhá elektrifikace v Rusku a šance českých firem.

Ministerstvo průmyslu vydalo novou vyhlášku řešící kvalitu elektřiny a dalo tak spotřebitelům elektřiny do ruky účinnou zbraň, jak se bránit nevhodné kvalitě elektřiny.

Vyhláška o kvalitě elektřiny.

Článek o mýtných branách na našich dálnicích prezentuje problémy s elektrickými přípojkami, z nichž část je stále provizorně nahrazována dieselagregáty.

Elektrické přípojky k mýtným branám Kapsch.

Článek o budoucí spotřebě elektřiny v ČR dokumentuje, že vláda má sice snahu se odklonit od státní energetické koncepce přijaté vládou předchozí, ale je si vědoma možných rizik změny koncepce.

Spotřeba elektřiny v ČR v budoucnu.

U sídla ČENES, u. s. je Karlův most, jehož oprava započala. Článek popisuje etapy opravy.

Karlův most se opravuje.

Původní zpráva oznamuje, že první ověřovatel množství emisí skleníkových plynů byl státem certifikován.

První ověřovatel množství emisí skleníkových plynů certifikován.

Dne 8. 2. 2008 uspořádala Česká energetická společnost v Praze seminář o ochraně před úrazem elektrickým proudem. Seminář byl hojně navštíven odborníky z ČR a SR. Článek odborného garanta Ing. Schambergera popisuje výsledky semináře a uvádíme jej v plném znění.

Seminář z 8. 2. 2008 o ochraně před úrazem elektrickým proudem.

Praha chystá evropské setkání odborníků o jaderné energetice v Evropě. Dočkáme se renezance jaderného energetického programu? Článek uvádíme v plném znění.

Budoucnost evropské jaderné energetiky. Přechod na využití tepelného čerpadla pro vytápění domu a přípravu TUV.

Národní zprávu o elektroenergezice a plynárenství České republiky za rok 2007 uvádíme v doslovném znění.

Národní zpráva o elektroenergetice a plynárenství České republiky za rok 2007.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje cestu k levnějším technickým normám, což zlevní náklady podnikatelů.

Levnější technické normy sníží náklady podnikatelům.

Člen představenstva ČENES se jako zástupce našeho občanského sdružení zúčastnil slavnostního zasedání partnerské organizace v Polsku. Přinášíme v českém jazyku jeho projev.

Vystoupení našeho delegáta Ing. Hejčla v Poznani v říjnu 2008.

Výkonný místopředseda ČENES se zúčastnil odborného semináře v Senátu Parlamentu ČR o využívání energie jako součásti politiky EU. Uvádíme jeho zprávu v plném znění.

Zpráva o jednání v Senátu 16.6.2009.

Výkonný místopředseda ČENES se zúčastnil pracovní snídaně, kde byla podána informace o zavádění fotovoltaických elektráren. Přezentace obsahující řadu zajímavých údajů je přiložena v plném znění.

Prezentace o fotovoltaice.

Senét parlamentu České republiky se zabýval hrozícím nedostatkem odborně zdatných lidských zdrojů v oboru jaderné energetiky. Závěry jsou uvedeny v plném znění převzetím z tisku.

Pracovnící a energetika.

Výkonný místopředseda ČENES se veřejně vyjádřil k volebnímu hitu - regulace cen výrobků od přirozených monopolů. Článek přinášíme v plném znění.

K regulaci cen aneb kdo vyhraje volby?

Výkonný místopředseda ČENES Ing. Karel Hanauer se v časopisu Doba seniorů vyjádřil k aktuálním problémům českých fotovoltaických elektráren. Se svolením autora přinášíme plné znění článku.

Elektřinu ze sluníčka? Ano i ne.

K odbornému semináři Fotovoltaika "Pro a Proti" pořádanému 5. 11. 2010 Českou energetickou společností a Českým spolkem pro životní prostředí připravila Česká energetická společnost řadu informací o fotovolatických zařízeních (FVZ). Informace je určena účastníkům tohoto semináře a dalším zájemcům o FVZ z řad odborné i laické veřejnosti a zejména samosprávným orgánům měst a obcí, které o umístění FVZ na obecních pozemcích rozhodují, a také orgánům státního stavebního dohledu.

Různé informace o fotovoltaických zařízeních.

V článku ČTK naleznete odpovědi na otázku, kdo zavinil přehnanou podporu vlastníkům fotovoltaických elektráren. Přetiskujeme v plném znění.

Kdo zavinil extrémní podporu vlastníkům fotovoltaických elektráren?

Uveřejňujeme oficiální statistiku MPO ČR za rok 2009 o obnovitelných zdrojích energie.

Statistika MPO o obnovitelných zdrojích energie za rok 2009. Pozor: soubor vyžaduje instalaci programu Adobe Reader 9.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček se vyjádřil k nové technické normě ČSN 330010 ed. 2. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Nová ČSN 330010 ed. 2

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček objasnil praktickou aplikaci znění ČSN 33 0360 ed.2. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Članek o ČSN 33 0360 ed. 2

Člen představenstva ČENES pan Ing. Jaroslav Bárta napsal článek o technických normách pro přenos a distribuci elektřiny pro časopis Jakost. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Normy pro elektroenergetiku

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček objasnil praktickou aplikaci znění ČSN 33 3320 ed.2.týkající se základních technických požadavků na provedení elektrických přípojek. Článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Članek o ČSN 33 3320 ed. 2

Informace o hackerském napadení elektroenergetické sítě na západní Ukrajině s několikahodinovým blackoutem koncem prosince 2015.

Blackout na západní Ukrajině hackerským útokem v prosinci 2015.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček se vyjádřil k požadavkům na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884- ELEKTRO. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Požadavky na prodlužovací přívody.

Rada seniorů České republiky se dne 24. 2. 2016 negativně vyjádřila k návrhu nové tarifní struktury (NTS) v předvečer přerušení práce týmu na NTS předsedkyní Energetického regulačního úřadu.

Negativní vyjádření Rady seniorů České republiky k NTS zpracované týmem ERÚ.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček se vyjádřil k vypínačům na prozatimní zařízení. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Požadavky na vypinače prozatimních zařízení elektřiny.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček popisuje novou normu PNE 35 7149 ed.4 Distribuční rozváděče nízkého napětí. Jeho článek uvádíme s jeho souhlasem v plném znění.

Nová norma PNE 35 7149 ed.4 Distribuční rozváděče nn.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček sepsal pojednání o instalaci plastových rozvaděčů do hořlavého podloží jako upozornění na nedávný velký požár ve Velké Británii. Článek uvádíme na přání autora v plném znění.

Instalace plastových rozvaděčů do hořlavého podloží.

Předseda představenstva ČENES pan Ing. Jaroslav Bárta sepsal pro časopis Elektro článek o normách pro elektroenergetiku. Text uveřejňujeme se svolením autora v plném znění.

Článek o normách pro elektroenergetiku.

Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček sepsal pojednání o nových připojovacích podmínkách ČEZ pro nízké napětí. Článek uvádíme na přání autora v plném znění.

Nové připojovací podmínky ČEZ. p>Člen představenstva ČENES pan Václav Macháček sepsal pojednání o elektroměrových rozváděčích. Článek uvádíme na přání autora v plném znění.

Elektroměrové rozváděče pro měření.