Odborné názory

K návrhu vládního prohlášení o energetice, leden 2007


Vláda, sestavená premiérem Topolánkem z trojkoalice ODS, SZ a KDU - ČSL, proklamuje, že neodstraní územní limity dobývání hnědého uhlí v severních Čechách a současně nebude pokračovat v rozvoji jaderné energetiky. Důsledkem tohoto radikálního odklonu od dosud platné státní energetické koncepce je, že v průběhu několika roků skončí tuzemská výroba elektřiny a tepla z energetického uhlí a jádra a elektřinu bude nutné dovážet.

Je skutečností, že současný tuzemský přebytek nabídky elektřiny nad poptávkou takovému názoru napomáhá, ale jde o momentální stav, nikoliv o trvalou tendenci, protože na evropském trhu je obecně elektřiny nedostatek.

Ekonomicky by dovoz elektřiny ohrozil samostatnost ČR, stejně jako je tomu dnes v zemním plynu. Žádný stát na světě si nedovolí takto hazardovat s vlastní ekonomikou.

Případná náprava chyvbného rozhodnutí by znamenala mnohaletou přípravu a realizaci nových zdrojů elektřiny a tepla, protože výstavba představuje od rozhodnutí přes projekt, realizaci a spuštění nejméně 10 let. Nelze tedy vyloučit energetickou krizi.

Z výše uvedených důvodů považuji takový vládní program za chybný a přímo ohrožující národní ekonomiku ČR. Program považuji za jeden z hlavních důvodů pro vyslovení nedůvěry nově zformované vládě ČR.


Elektřinu ze sluníčka? Ano i ne.

Výkonný místopředseda ČENES se v časopisu Doba seniorů vyjádřil k problematice fotovoltaických elektráren v ČR. Článek jako jeho odborný názor uveřejňujeme v plném znění.

Rada seniorů k NTS


Celoplošná diskuse o nové tarifní struktuře vyhlášena Energetickým regulačním úřadem.

Jeden ze seniorů dříve pracujících v elektroenergetice se na internetovém formuláři Energetického regulačního úřadu v rámci celoplošné diskuse k nové tarifní struktuře ((NTS) negativně vyjádřil k jejímu připravovanému zavedení. Nesouhlas zaslal 8. 2. 2016. ERÚ odpověděl 7. 4. 2016. Oba texty se souhlasem stěžovatele, jehož problémy se týkají mnoha zákazníků, ale bez souhlasu ERÚ, jehož text lze považovat za veřejně přístupný, dále uvádíme v plném znění.

Stížnost na NTS podaná zákazníkem vlastnícím smlouvy na elektřinu pro jeho 2 domácnosti.

Stanovisko ERÚ jako odpověď stěžovateli.


Diskuse o normách pro elektroenergetiku.

Názor předsedy představenstva České energetické společnosti, z.s. na tvorbu norem pro elektroenergetiku.


K cenám elektřiny.

Názor pana Ing. Karla Hanauera k cenám elektřiny.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti, o. s.