Přednášky na semináři Kvalita elektřiny 23. ledna 2009

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text pod jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ÚJV Řež, divize Energoprojekt Praha.

Kvalita elektřiny z pohledu technických norem EU a ČR.

Přednáška Ing. Jiřího Kutáče, firma Dehn a Sohne, ČR

Kvalita elektrické energie.

Přednáška Václava Macháčka, Česká energetická společnost, občanské sdružení.

Porovnání připojovacích podmínek ...

Přednáška Ing. Davida Mezery Ph.D. z firmy E.ON Česká republika.

Vývoj revize EN 50160.

Přednáška Ing. Edmunda Pantůčka z firmy Phoenix - Contact.

Elektromagnetická kompatibilita jako základ optimalizace projektu.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti