Přednášky na semináři Ochrana před dotykem v elektroenergetice

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ÚJV Řež, divize Energoprojekt, PNE 330000-1:2011-5.ed.

Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ÚJV Řež, divize Energoprojekt, Uzemňování rozvodných zařízení.

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce, PNE 330000-1, část I.

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce, PNE 330000-1, část II.

Přednáška Ing. Václava Schambergera, ČENES, Ochrana neživých částí do 1000 V.

Přednáška Václava Macháčka, ČENES, Ochrana při poruše.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti