Přednášky na semináři Elektrické stanice (nad 1 kV) 30. 3. 2012

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Sborník Ing. Jaroslava Bárty, ČENES.

Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ČENES.

Přednáška Václava Macháčka, ČENES.

Přednáška Ing. Václava Schambergera, ČENES.

Přednáška Ing.Ing. Leoše Valenty, CSc.

Přednáška J. Dlouhého

Prezentace firmy Schneider Electric.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti