Přednášky na semináři Fotovoltaika Pro - Proti 5.11.2010

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška Ing. Rut Bízkové, MŽP ČR.

Přednáška soudního znalce Ing. Jiřího Kutáče.

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ-Distribuce.

Přednáška Ing. Jana Pavlíčka, MŽP ČR.

Přednáška plk. Ing. Zdeňka Hoška, MV ČR HZS GŘ.

Pozdrav pana Sunjay Maggu, SunTanzer.

Přednáška pana Sunjay Maggu, SunTanzer.

Přednáška Ing. Ivany Skalické.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti