Přednášky na semináři Indikátory napětí a zkratových proudů 28. února 2014

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška pana Dipl.-Ing. Olafa Zugehoehra z firmy Horstmann, Heiligenhaus u Düsseldorfu, Německo v českém překladu.Indikace napětí v rozvaděčích vn a zkoušení indikátorů, indikátory průchodu zkratových proudů pro venkovní a kabelová vedení vn.

Přednáška pana Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce.Legislativní předpisy pro elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost práce.

Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ČSRES.Indikace napětí z pohledu technických norem.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti