Přednášky na semináři Kabelové sítě 20. 1. 2012

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška Ing. Jaroslava Bárty, ČENES.

Sborník ze semináře Kabelové sítě, Ing. Jaroslav Bárta, ČENES.

Přednáška Jana Vočko.

Přednáška doc. Ing. Petra Šrytra, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze. .

Přednáška Robina Cimra, Rakousko.

Film Robina Cimra, Rakousko.

Film Robina Cimra, Rakousko.

Film Robina Cimra, Rakousko.

Přednáška Martina Šmída, Enslo Ericsson.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti