Přednášky na semináři Blokové transformovny nových typů 18.10.2013

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text..

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Trafostanice Wirth

VN rozvaděče Eaton

Zhášení oblouku ve vakuu Eaton

VN rozváděče High Energy

Transformátory Elpro-Energo

NN rozvaděče Pro-Energo

Kabelové průchodky Bettra

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti