Přednášky na semináři Přípojky elektřiny 17.10.2014

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit. Kvůli ochraně autorských práv jsou se souhlasrm autorů převedeny z PwerPointu do Adobe (přípona pdf).


Ing. Jaroslav Bárta, člen představenstva ČENES.

Václav Macháček, člen představenstva ČENES.

Ing. Karel Dvořáček.

Ing. Pavel Kraják, ČEZ.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti