Přednášky na semináři Kontroly a revize 21. května 2010

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Přednáška Ing. Bárty, divize Energoprojekt a Ing. Krajáka, ČEZ Distribuce.

Informace o dotykových napětích připravená Ing. Schambergerem, ČENES.

Informace připravená Ing. Krajákem, ČEZ Distribuce.

Přednáška Václava Macháčka, ČENES.

Přednáška Ing. Jaroslava Ryndy, E-ON.

Výběr z PPDS (4.10) připravený Ing. Václavem Schambergerem.

Vyhláška č. 73/2010 Sb.

Přednáška Václava Macháčka o vyhlášce ERÚ č. 51/2006, ČENES.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti