Přednášky na semináři Stavební zákon a liniové stavby v elektroenergetice 17. května 2013

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text za jménem a příjmením přednášejícího.

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Úplné znění stavebního zákona.

Úplné znění energetického zákona.

Přednáška Ing. Pavla Krajáka, ČEZ Distribuce.

Přednáška JUDr. Zdeňky Vobrátilové.

Přednáška JUDr. Václavy Koukalové.

Přednáška JUDr. Petra Mošny.

Přednáška Ing. Jitky Víchové.

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti