shromáždění delegátů 2016

Shromáždění delegátů bylo svoláno na 8. dubna 2016 v Praze 1 na Novotného lávce 5 v sídle zapsaného spolku od 10 hodin. Toto shromáždění je nejvyšším orgánem ČENES. Na odkazech naleznete nové orgány, usnesení shromáždění a program činnosti spolku, tak jak je shromáždění projednalo a demokraticky jednomyslně schválilo, a další veřejně přístupné dokumenty.

Shromáždění delegátů 8. dubna 2016 navázalo na předchozí valné hromady ČENES, které se konaly každé 3 roky, naposledy v roce 2013.

Nejvyšší orgán ČENES zvolil předsedu shromáždění, volební komisi a návrhovou komisi a vyslechl zprávu odstupujícího představenstva o činnosti ČENES za uplynulé období. Pak projednal zprávu o hospodaření a zprávu odstupující kontrolní komise. V samostatných volbách zvolil nové představenstvo a novou kontrolní komisi. Ty si pak na uzavřeném jednání zvolily své představitele: předsedu představenstva, výkonného místopředsedu představenstva a místopředsedu pro techniku, kontrolní komise pak svého předsedu a místopředsedkyni.

Shromáždění schválilo nové stanovy ČENES, zapsaného spolku, které jsou v souladu s novým občanským zákoníkem (NOZ).

V diskusi byly probrány aktuální problémy české elektroenergetiky. Shromáždění přivítalo ředitele Českého svazu zaměstnavatelů v energetice, který v krátkém vystoupení zhodnotil dosavadní spolupráci s ČENES a hovořil o současné problematice tohoto svazu. Na základě jeho vystoupení shromáždění uložilo představenstvu ČENES aktualizovat dohodu o spolupráci s tímto svazem.

Na závěr vystoupil nově zvolený předseda představenstva ČENES.

Shromáždění bylo ukončeno pracovním obědem delegátů v Klubu techniků. Zájemci pak pokračovali v odborné debatě.

Na levé navigaci kliknutím naleznete detailní dokumenty ze shromáždění včetně fotografií.