Školení pro ČEZ

Text přednášky se zobrazí klepnutím na podtržený text..

Texty jsou doslovně převzaty od přednášejících s jejich laskavým souhlasem je takto uveřejnit.


Obsluha a práce

Legislativa

Elektrické stanice (1)

Elektrické stanice (2)

Přepětí

Ochrana při poruše do 1 kV

Ochrana při poruše nad 1 kV

Ochrana před úrazem

Vedení nn, vn a kabely

Práce na EZ

Zákona, vyhlášky a normy

autor Ing. Karel Hanauer e-mailová adresa České energetické společnosti