Zajímavosti

Méně obvyklé pojmy v metrologii: zprostředkující měření

Méně obvyklé pojmy v metrologii: zprostředkující měření

Ing. J. Běťák, ČMS Praha

 

V současné době se málo používá rozlišení čtyř skupin měření s ohledem na vyhodnocení naměřených hodnot: 1. přímá
měření; 2. nepřímá měření; 3. zprostředkující měření; 4. závislá měření. Měření přímá, nepřímá a závislá jsou všeobecně
známá, ale málokdy se hovoří o měření zprostředkujících.

Jak vznikala Česká metrologická společnost

V šedesátých létech dvacátého století se vyskytla řada  podnětů, které kladly nové požadavky před metrology a další pracovníky, zabývající se měřením a zkouškami v průmyslových podnicích. Šlo především o nový zákon o metrologii (zákon č. 35/1962 Sb.), který přinášel na tehdejší dobu nové úkoly jak pro státní orgány, tak i průmyslové organizace a  vytvářel předpoklady pro zabezpečování jednotnosti a správnosti měřidel a měření v celém národním hospodářství.  Pro rozvoj metrologie, ale v širším měřítku i vědy a techniky, bylo významné zavádění nové mezinárodní soustavy jednotek SI.

Česká republika & Metrická konvence

František Jelínek

Tento příspěvek si nečiní nárok na úplnost, opírá se jen o neúplné podklady. Autor bude vděčný za každé doplnění nebo opravu.

Budeme-li sledovat uplatňování Metrické konvence v českých zemích, musíme vzít v úvahu změny státoprávního uspořádání, kterými země prošla. Uplatňovalo se sice to, že každý „nový“ stát byl uznáván jako následnický, ale pro pořádek v legislativě to zřejmě nestačilo. Jak a kdy jsme tedy k Metrické konvenci přistoupili?

Tradice výroby měřicí techniky v Blansku


V roce 2011 uplynulo sto let od zahájení průmyslové výroby elektrických měřicích přístrojů v Blansku. Vývoj a výroba měřicí techniky se stala vedle strojírenství tradičním průmyslovým oborem Blanenska, který proslavil region ve světě.

Přihlásit se k odběru RSS - Zajímavosti

© Česká metrologická společnost