ČMS připravuje

Verze pro tisk

Na  II. pololetí 2020  ČMS připravuje odborné akce - viz  níže, přehledně  ZDE


TRVALÁ NABÍDKA
 
K 90 KORESPONDENČNÍ KURZ METROLOGIE

5. až 8. října 2020 
Korespondenčně

K 564-20 52. základní kurz metrologie
 Vzhledem k epidemické situaci kurz bude probíhat korespondenčně 
Informace podá paní Vidimová 606 957 233
  termín zrušen
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 318
 
K 569-20 Kurz měření tvrdosti  New!
 Vzhledem k aktuální epidemické situaci  byl původní termín 12.října zrušen. Nový termím bude stanoven po zlepšení epidemické situace.
 
  termín zrušen
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 318
 
K 570-20 Řízení metrologie v organizaci  - Nově zařazená přednáška
  "Uvádění shody se specifikací dle dokumentu ILAC G8: 09/2019"
Vzhledem k aktuální epidemické situaci  byl původní termín 21.října zrušen. Nový termím bude stanoven po zlepšení epidemické situace.
 
2. listopadu 2020 
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 318
 
K 566-20 Tolerance úchylek tvaru a polohy  New!
Původní termíny 13.5. a 10.6.2020 zrušeny z důvodu současné epidemiologické situace.
  termín zrušen
ČSVTS Praha, Novotného lávka 5, učebna č. 318
K 568-20 Měření elektrických veličin
  
Vzhledem k aktuální epidemické situaci byl původní termín 9.listopadu  zrušen. Nový termím bude stanoven po zlepšení epidemické situace.
 

23. října 2020 

 schůze bude probíhat distančně, hlasování proběhne elektronicky

--- Členská schůze České metrologické společnosti, z.s.
 
Řádným členům ČMS, tj. členům, kteří zaplatili členský příspěvek za rok 2020 - viz článek III. Členství, odst.4., písmeno d) platných stanov ČMS, byly zaslány e-mailem materiály ke členské schůzi.


Seznam připravovaných akcí v případě změn bude průběžně aktualizován.


UPOZORNĚNÍ
Aktuální termíny akcí budou  upřesněny v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci.
 

Máte-li zájem o aktuální informace – registrujte se na Registrace k odběru novinek

 

 

© Česká metrologická společnost