18. fórum metrologů, 2016

Verze pro tisk

Praktické informace z oblasti akreditace pod názvem Informace z ČIA přinesl Ing. Milan Badal. Jeho přednáška měla tři části - zabýval se pravidelným hodnocením činnosti Českého institutu pro akreditaci ze strany EA a konstatoval jeho úspěšný průběh, ve druhé části uvedl přehled výsledků hlavní činnosti ČIA, počty akreditovaných subjektů a postupy zvyšování efektivity procesů, třetí část přednášky byla věnována přípravě revize normy ISO 17025 a popisu její nové struktury.

 Přednáška Ing. Bursy měla téma Nové vydání ČSN EN ISO 9001. Příspěvek se zabýval dokumentem, který byl v České republice vydán jako ČSN EN ISO 9001 v únoru 2016.

Příspěvek Legislativa pro řízení kvality měřicích procesů (Doc. Ing. O. Tůmová a Ing. Eva Vejvodová, Ph.D.) byl věnován řešení kvality procesů podle norem řady ČSN EN ISO 9000, ČSN EN ISO 10012, ČSN EN ISO/IEC 17025 a podle metodik MSA a VDA. Byl uveden přehled relevantních dokumentů a u každé normy nebo metodiky byla uvedena stručná charakteristika.

Přednáška panů Macouna a Kopřivy (Škoda Auto, a.s.), Průmyslová metrologie v podniku ŠKODA AUTO a.s., přednesená Ing. Kopřivou, byla svým způsobem vrcholem konference. Ukázala velmi názorně to, jak firma v praxi jedná podle všeho, o čem se v předchozích sděleních mluvilo. Autoři uvedli přehled oblastí působnosti metrologie ve firmě a strukturu té části vedení, která se metrologií zabývá. Autoři poukázali na trend využívání špičkové techniky, na systematické plánování investic a také na soustavu zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Další sdělení Měření a vyhodnocování v PALSTAT CAQ bylo věnováno popisu využití systému řízení kvality PALSTAT CAQ a digitálních měřidel k automatizovanému měření a efektivnímu sběru, zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot.

Přehled organizace metrologie v SR pod názvem Národný metrologický systém Slovenskej republiky a jeho implementácia v praxi byl obsahem přednášky pánů Ing. Tomáše Švantnera, (Slovenská metrologická spoločnosť) a Ing. Jaromíra Markoviče, PhD., (Slovenská legálna metrológia, n.o.).

Autoři popsali právní rámec a uvedli subjekty, které v systému působí. Organizace, postavení v systému orgánů státní správy a způsob financování jsou poněkud odlišné od situace v ČR, ale zjevně se příliš neliší praktické zabezpečení služby. 

Podrobnější údaje obsahuje soubor, dostupný zde . 

Text Ing. František Jelínek