Členská schůze ČMS

Verze pro tisk

Členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 v 8.30 h v sídle ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, přednáškový sál č. 417- viz Pozvánka, na které je uveden program členské schůze a která byla také zaslaná všem evidovaným členům ČMS na jejich emailové adresy dne 29.1.2017.

Podklady pro jednání členské schůze:

Zpráva o činnosti České metrologické společnosti, z.s. za rok 2016

Představa o budoucí činnosti ČMS.

(Podklady pro jednání členské schůze byli zaslány všem členům, kteří potvrdili zájem nadále zůstat členy ČMS).

 

Věříme, že se členské schůze ČMS zúčastní maximální počet členů. Avšak v případě, že se z různých důvodů nemůže člen ČMS členské schůze zúčastnit, může dát plnou moc některé/mu člence/členovi ČMS, která/-ý se členské schůze tím, že vyplní všechny údaje (i zmocněné osoby) včetně podpisů (bez úředního ověření) Formulář na plnou moc.

Vyplněný formulář na plnou moc může následně doručit některým z následujících způsobů:

-          Zaslat poštou na adresu: Sekretariát České metrologické společnosti,z.s.,  pí. Ivana Vidimová, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1,

-          Doručit osobně na výše uvedenou adresu,

-          Zaslat v příloze e-mailu oskenovaný vyplněný formulář (nejlépe barevné formě – kvůli podpisu),

-          Poslat po osobě, která ho bude zastupovat na členské schůzi.

 

Těšíme na setkání na členské schůzi
Výbor ČMS