Členská schůze ČMS

Verze pro tisk

Členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se uskuteční ve středu

11. dubna 2018 v 9.30 h v sídle ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, přednáškový sál č. 318 - viz Pozvánka na členskou schůzi, na které je uveden program členské schůze a která byla také zaslaná všem evidovaným členům ČMS na jejich emailové adresy.
Vaše účast na připravené členské schůzi je nezbytná. Účast na členské schůzi je základní povinností členů, kde zákonná úprava vychází z toho, že každý člen má právo na úplné informace o činnosti spolku s možností se vyjádřit a uplatňovat své názory. To je možné na členské schůzi. 

 Zpráva o činnosti České metrologické společnosti, z.s. za rok 2017

Věříme, že se členské schůze ČMS zúčastní maximální počet členů. Avšak v případě, že se z různých důvodů nemůže člen ČMS členské schůze zúčastnit, může dát plnou moc některé/mu člence/členovi ČMS, která/-ý se členské schůze tím, že vyplní všechny údaje viz informace k udělení plné moci  a  formulář na plnou moc

Z důvodu organizačního zajištění a přehledu o předpokládané účasti a pro splnění kvóra schůze, potvrďte prosím, na sekretariát ČMS  pí. Vidimové:  ms-zk@cstvts.cz, 606 957 233, zda se

  • členské chůze zúčastníte,
  • členské schůze nezúčastníte,
  • členské schůze se nezúčastníte, ale dáte plnou moc některému členovi ČMS; v tomto případě uveďte prosím jméno zmocněného člena.

Protože jsme profesní organizací, spojujeme konání členské schůze s odbornou akcí. Po ukončení členské schůze je možnost účasti na semináři k problematice norem systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO IEC 17025 : 2018 (pozvánka bude rozeslána v týdnu od 19. března). Účast pro členy ČMS je bez vložného, podmínkou je zaplacení členského příspěvku do 6.4.2018.*) 

Těšíme na setkání na členské schůzi 11.4. 2018

Výbor ČMS

 

*) Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek ročně 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč. Členové mohou uplatnit na akcích ČMS benefit - Benefitem pro člena ČMS  je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát) více viz na www.csvts.cz/cms v menu pro členy. Členský příspěvek je třeba uhradit do 6. 4. 2018 převodem na účet ČMS u ČSOB-PS

č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - "232xyz"

Není možná platba v hotovosti z důvodů zavedení EET.

Číslo člena je přiděleno ke jménu člena a je jedinečné v návaznosti na evidenci ČMS. VS je složen z čísla 232 a čísla člena "232xyz". VS byl každému členu zaslán v příloze emailu dne 29.1.2017.