Členská schůze ČMS

Verze pro tisk

Členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se uskuteční v pondělí 3. června 2019 v 9.30 h
v sídle ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, přednáškový sál č. 318. 

Program členské schůze  viz Pozvánka, která byla dne dne 29.4.2019. zaslána všem členům ČMS  na emailové adresy, které které uvedli.

Tak jako v minulých letech bude konání členské schůze spojeno s odbornou akcí, tentokrák seminář  "Základní dokumenty pro metrologickou praxi", která se bude konat po ukončení členské schůze.  Pro členy ČMS, kteří budou mít uhrazen členský příspěvek na rok 2019 bude účast na odborné akci bez vložného.

Společně s pozvánkou na členskou schůzi byl členům zaslán:

Těšíme na setkání na členské schůzi 3.6. 2019

Výbor ČMS

 

 

© Česká metrologická společnost