Kalibrační postupy neprodejné - ke stažení

Verze pro tisk

V této nabídce jsou uvedeny vzorové kalibrační postupy a metodiky provozního měření, které jsou neprodejné a jsou volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. Nesmí však být dále komerčně šířeny.

Kalibrační postupy uvedené v této nabídce byly v roce 2013, 2014, 2015 a 2016 revidovány nebo nově zpracovány Českou metrologickou společností, z.s. (ČMS). Nově byly a budou rovněž zpracovávány metodiky provozního měření (MPM), což jsou vzorové postupy měření při technologických a kontrolních operacích, které sjednocují eliminaci ovlivňujících veličin a popisují správný postup provozního měření, tak aby v jednotlivých oblastech měření byla zajištěna jednotnost postupů.

Výkony spojené se zpracováním těchto nových  nebo revidovaných kalibračních postupů a metodik  byly financovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci Plánu standardizace – Program rozvoje metrologie 2013, 2014, 2015 a 2016.

 

METODIKY PROVOZNÍHO MĚŘENÍ (MPM)

Označení MPM

 Název MPM

Datum vydání/ revize

 Text ke stažení

MPM 1.1.1/01/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POSUVNÝMI MĚŘIDLY  Říjen 2017 MPM 1.1.1/01/17
MPM 1.1.1/02/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ KONCOVÝMI MĚRKAMI  Říjen 2017 MPM 1.1.1/02/17
MPM 1.1.1/03/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MEZNÍMI KALIBRY  Říjen 2017 MPM 1.1.1/03/17
MPM 1.1.2/01/16 METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ POMOCÍ MIKROMETRŮ Říjen 2016 MPM 1.1.2/01/16
MPM 1.1.2/02/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ DÉLKOMĚRY  Říjen 2017 MPM 1.1.2/02/17
MPM 1.1.2/03/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ MĚŘICÍMI MIKROSKOPY  Říjen 2017 MPM 1.1.2/03/17
MPM 3.1.3/01/17  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI APLIKACÍCH PRO  MĚŘENÍ PRŮTOKU V PRŮMYSLU  Říjen 2017 MPM 3.1.3/01/17
MPM 3.1.3/02/17 
 
METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOELEKTRICKÝMI  ČLÁNKY V PRŮMYSLU  Říjen 2017 MPM 3.1.3/02/17
MPM 3.2.3/01/16  METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZKONTAKNÍMI (IR) TEPLOMĚRY VE ZDRAVOTNICTVÍ Říjen 2016 MPM 3.2.3/01/16
MPM 3.2.3/02/17 
 
METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ TEPLOTY POMOCÍ BEZKONTAKTNÍCH  TEPLOMĚRŮ V PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍCH  Říjen 2017 MPM 3.2.3/02/17
MPM 4.1.2/01/17 
 
METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ NAPĚTÍ V PRŮMYSLOVÝCH  APLIKACÍCH  Říjen 2017 MPM 4.1.2/01/17
MPM 4.1.2/02/17 
 
METODIKA PROVOZNÍHO MĚŘENÍ PROUDU V PRŮMYSLOVÝCH  APLIKACÍCH  Říjen 2017 MPM 4.1.2/02/17
 
 
 
KALIBRAČNÍ POSTUPY (KP)
 
 
Označení KP Název KP Datum vydání/ revize  Text ke stažení
KP 1.1.1/04/13  Nastavovací kroužky (pro vnitřní měření) Říjen 2013 KP 1.1.1/04/13
KP 1.1.1/05/13   Měřicí přípravek (pro kontrolu délkových, popř. geometrických parametrů) Říjen 2013 KP 1.1.1/05/13 
KP 1.1.1/12/15  Speciální kalibry (operační měřidla) Říjen 2015 KP 1.1.1/12/15
KP 1.1.1//18/15  Nožová pravítka Říjen 2015 KP 1.1.1//18/15
KP 1.1.2/10/13  Mikrokátorové hlavice Říjen 2013 KP 1.1.2/10/13
KP 1.1.2/17/13  Mikrometrický hloubkoměr (s pevnými a výměnnými nástavci) Říjen 2013 KP 1.1.2/17/13
KP 1.1.2/18/13   Pevné odpichy Říjen 2013 KP 1.1.2/18/13 
KP 1.1.2/19/13  Výškové mikrometry Říjen 2013 KP 1.1.2/19/13
KP 1.1.1/20/17   Etalony kontury  (pro profiloměry – šablony)   Říjen 2017  KP 1.1.1/20/17
KP 1.1.2/20/14  Posuvná měřítka pro stavebnictví (s tvarovým indexem pro obalovny a   kamenolomy) Říjen 2014 KP 1.1.2/20/14
KP 1.1.2/21/14  Páčkové úchylkoměry Říjen 2014 KP 1.1.2/21/14
KP 1.1.2/22/14  Dutinoměry s úchylkoměrem (Subito) Říjen 2014 KP 1.1.2/22/14
KP 1.1.2/23/14  Tloušťkoměry s úchylkoměrem (třmenový tloušťkoměr) Říjen 2014 KP 1.1.2/23/14
KP 1.1.3/01/13  Měřicí mikroskop Říjen 2013 KP 1.1.3/01/13
KP 1.1.3/02/13  Souřadnicový měřicí stroj (CMM) portálový Říjen 2013 KP 1.1.3/02/13
KP 1.1.3/06/13  Tracker (Laser Tracker Leica) Říjen 2013 KP 1.1.3/06/13
KP 1.1.3/07/16  Speciální nastavovací etalony pro 3D měření Říjen 2016 KP 1.1.3/07/16 
KP 1.1.4/01/13  Přístroj pro měření kruhovitosti Říjen 2013 KP 1.1.4/01/13
KP 1.1.4/02/15  Etalon kruhovitosti Říjen 2015 KP 1.1.4/02/15
KP 1.1.4/04/15  Kontrolní pravítko Říjen 2015 KP 1.1.4/04/15
KP 1.1.4/05/13  Příměrné desky Říjen 2013 KP 1.1.4/05/13
KP 1.1.5/01/16  Kalibrace etalonů drsnosti povrchu Říjen 2016 KP 1.1.5/01/16 
KP 1.1.5/01/16   Dotykové přístroje pro měření drsnosti povrchu (laboratorní přístroje) Říjen 2016 KP 1.1.5/01/16 
KP 1.1.7/01/14  Ultrazvukové dálkoměry Říjen 2014 KP 1.1.7/01/14
KP 1.1.7/02/16  Ultrazvukové tloušťkoměry Říjen 2016 KP 1.1.7/02/16 
KP 1.1.8/01/16  Defektoskopické etalony (měrky K1 a K2) Říjen 2016 KP 1.1.8/01/16 
KP 1.2.1/01/13  Nožový úhelník pro 90 stupňů Říjen 2013 KP 1.2.1/01/13
KP 1.2.1/03/15  Válce pro měření kolmosti Říjen 2015 KP 1.2.1/03/15
KP 1.2.1/05/13  Kuželové kalibry Říjen 2013 KP 1.2.1/05/13
KP 1.2.1/07/13  Úhlové měrky Říjen 2013 KP 1.2.1/07/13
KP 1.2.2/04/15  Rámová vodováha Říjen 2015 KP 1.2.2/04/15
KP 1.2.2/06/14  Elektronické libely (přesné strojírenství) Říjen 2014 KP 1.2.2/06/14
KP 2.3.2/04/15  Tvrdoměrné destičky Rockwell Říjen 2015 KP 2.3.2/04/15
KP 2.3.2/05/15 Tvrdoměrné destičky Vickers Říjen 2015 KP 2.3.2/05/15
KP 2.3.2/06/15 Tvrdoměrné destičky Brinell Říjen 2015 KP 2.3.2/06/15
KP 2.3.8/01/14  Siloměry  Říjen 2014 KP 2.3.8/01/14
KP 2.3.9/01/16  Penetrační jehly Říjen 2016 KP 2.3.9/01/16 
KP 3.1.3/02/13  Tlakové teploměry Říjen 2013 KP 3.1.3/02/13
KP 3.1.3/03/13  Skleněné teploměry pro viskozimetrii Říjen 2013 KP 3.1.3/03/13
KP 3.1.3/08/13  Bimetalové teploměry Říjen 2013 KP 3.1.3/08/13
KP 3.1.3/09/14  Teploměr s dotykovou sondou Říjen 2014 KP 3.1.3/09/14
KP 3.2.3/01/14  Infračervené teploměry Říjen 2014 KP 3.2.3/01/14
KP 3.2.3/02/13  Termokamery (radiometrické infračervené kamery) Říjen 2013 KP 3.2.3/02/13
KP 3.2.3/03/14  Černá tělesa Říjen 2014 KP 3.2.3/03/14
KP 4.1.2/08/13  Vrcholové a univerzální voltmetry Říjen 2013 KP 4.1.2/08/13
KP 4.1.2/11/13  Analogový střídavý wattmetr Říjen 2013 KP 4.1.2/11/13
KP 4.1.2/14/15  Analogový multimetr Říjen 2015 KP 4.1.2/14/15
KP 4.1.2/15/15  Dvousvorkový kapesní měřič RLC Říjen 2015 KP 4.1.2/15/15
KP 4.1.2/16/16  Etalony odporu Říjen 2016 KP 4.1.2/16/16 
KP 4.1.2/17/16  Etalony indukčnosti Říjen 2016 KP 4.1.2/17/16
KP 4.1.2/18/16  Etalony kapacity Říjen 2016 KP 4.1.2/18/16 
KP 4.1.2/19/17   Etalony velkých hodnot odporů nad 100 MΩ  Říjen 2017 KP 4.1.2/19/17
KP 4.1.2/20/17   Etalony malých hodnot odporů pod 0,1 Ω (bočníky pro střídavý a stejnosměrný proud) Říjen 2017 KP 4.1.2/20/17
KP 4.1.3/01/17 Nízkofrekvenční měřice RLC (čtyřsvorkové a čtyřpárové RLC měřiče)  Říjen 2017 KP 4.1.3/01/17
KP 4.1.3/02/16  Měřidla pro revizní techniky Říjen 2016 KP 4.1.3/02/16 
KP 4.1.5/01/16  Nízkofrekvenční generátor Říjen 2016 KP 4.1.5/01/16 
KP 4.2.1/01/15  Analogová panelová měřidla (rozvaděčové a panelové přístroje) Říjen 2015 KP 4.2.1/01/15
KP 4.3.1/01/16   Analogové a číslicové osciloskopy Říjen 2016 KP 4.3.1/01/16 
KP 6.1.2/01/13  Mechanické stopky Říjen 2013 KP 6.1.2/01/13
KP 6.1.2/02/14  Digitální stopky Říjen 2014 KP 6.1.2/02/14
KP 6.1.2/03/15  Mechanické stopky navázané s využitím internetu Říjen 2015 KP 6.1.2/03/15
KP 6.1.3/01/15  Čítač Říjen 2015 KP 6.1.3/01/15
KP 7.2.1/04/13  Digitální anemometry (kalibrace anemometrů ve větrných tunelech) Říjen 2013 KP 7.2.1/04/13