Aktuální změny „metrologické“ legislativy

-  Zákon č. 85/2015 Sb., kterým se mění zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
-  Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb. – vyhláška č. 120/2015 Sb.
-  Novela vyhlášky č. 262/2000 Sb. – vyhláška č. 125/2015 Sb.

Více informací na  http://www.unmz.cz/urad/pravni-predpisy-v-oblasti-metrologie

Časopis Metrologie - od 1. čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný

   Časopis Metrologie je  zdrojem informací o národním metrologickém systému,
  o technické normalizaci a zkušebnictví.Nabídkový list zde.
  Více informací na http://www.unmz.cz/urad/casopis-metrologie   a také Metrologie.

  Od 1.čísla 2015 vychází časopis jako celobarevný při nezměněné ceně.

Stránky

Přihlásit se k odběru Česká metrologická společnost, z.s. RSS

© Česká metrologická společnost