Pro členy ČMS

Verze pro tisk

V záložce "Pro členy" jsou uvedeny základní informace týkající se členství ČMS a dalších důležitých informacích o činnosti ČMS, pořádání členských schůzi ČMS a pozvánek na ně.

Ke dni 30. června 2016 byla Česká metrologická společnost na základě definitivního znění stanov zapsaná u Městského soudu v Praze jako spolek pod značkou L 58. Pod touto značkou lze ve veřejném rejstříku vyhledat všechny skutečnosti o ČMS včetně výkazů o hospodaření. 

Zpráva o činnosti České metrologické společnosti, z.s. za rok 2017

Všem členům ČMS byla zaslána emailem POZVÁNKA na členskou schůzi České metrologické společnosti, z.s., která se bude konat dne 11. dubna 2018 od 9.30 hod v budově ČSVTS, učebna č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1. Účast členů členské schůzi je nezbytná. Účast na členské schůzi je základní povinností členů, kde zákonná úprava vychází z toho, že každý člen má právo na úplné informace o činnosti spolku s možností se vyjádřit a uplatňovat své názory.

Protože jsme profesní organizací, spojujeme konání členské schůze s odbornou akcí, aby členové měli možnost čas věnovaný společnosti co nejlépe využít ve vztahu ke své profesi. Po ukončení členské schůze je možnost účasti na semináři k problematice norem systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO IEC 17025 : 2018 (pozvánka bude rozeslána v týdnu od 19. března). Účast pro členy ČMS je bez vložného, podmínkou je zaplacení členského příspěvku do 6.4.2018.*)  

Podle rozhodnutí členské schůze ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek ročně 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč. Členové mohou uplatnit na akcích ČMS benefit - Benefitem pro člena ČMS  je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát) více viz na www.csvts.cz/cms v menu pro členy. Členský příspěvek je třeba uhradit do 6. 4. 2018 převodem na účet ČMS u ČSOB-PS

*) č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz **)

**) Číslo člena je přiděleno ke jménu člena a je jedinečné v návaznosti na evidenci ČMS. VS je složen z čísla 232 a čísla člena "232xyz". VS byl každému členu zaslán v příloze emailu dne 29.1.2017.

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na místě z důvodů zavedení EET.

 

Z důvodu organizačního zajištění a přehledu o předpokládané účasti a pro splnění kvóra schůze, potvrďte prosím, na sekretariát ČMS pí. Vidimové cms-zk@cstvts.cz, 606 957 233, zda se

  • členské chůze zúčastníte,
  • členské schůze nezúčastníte,
  • členské schůze se nezúčastníte, ale dáte plnou moc některému členovi ČMS; v tomto případě uveďte prosím jméno zmocněného člena.

Těšíme se na setkání dne 11. 4. 2018 na Novotného lávce v Praze

Výbor ČMS 

 

Informace k udělení plné moci pro zastoupení na členské schůzi

Formulář a plnou moc

© Česká metrologická společnost