sekce mladých


ženy v jádře


Evropská nukleární
společnost


Slovenská nukleární
společnost

 
Informace pro členy


Stránka pro členy výboru

Způsob placení členských příspěvků individuálních členů

Změny v placení členských příspěvků ČNS
schválené usnesením Konference ČNS 9.9.2010

- ruší se forma členství s placením příspěvků na 5 let a doživotně,

- stávající členové, kteří zaplatili členské příspěvky na 5 let, začnou po uplynutí této doby platit roční členské příspěvky,

- stávající členové, kteří zaplatili členské příspěvky doživotně, začnou platit roční členské příspěvky od 1.1.2014,

- od 1.1.2011 existuje jediná forma členství s ročním členským příspěvkem:

- 300,- Kč,
- důchodci a studenti 150,- Kč
- podpora činnosti ČNS formou vyššího příspěvku na základě individuálního rozhodnutí člena je vítána.

Bankovním převodem na účet ČNS:
KB a. s., pobočka Praha-východ
název účtu: Česká nukleární společnost
číslo účtu: 11039111/0100
variabilní symbol: bude přidělen

Vzory a formuláře:

Smlouva o kolektivním členství právnické osoby v České nukleární společnosti