Představujeme kolektivní členy ČNS -
ALTA, a.s.

Akciová společnost ALTA byla založena v roce 1991 a je ze 100% vlastněna skupinou fyzických osob. Od počátku své činnosti se zaměřuje na zahraniční obchod, a to zejména se zeměmi střední a východní Evropy. Zatímco v exportu se specializuje převážně na zboží a služby pro strojírenství a energetiku, v importu převládají železnorudné suroviny, strojírenské zboží a dodávky pro energetiku. V posledních letech se společnost pravidelně umisťuje mezi 100 nejvýznačnějšími firmami ČR v žebříčku, který každý rok vyhlašuje sdružení CZECH TOP 100.
Sídlem společnosti je Brno a kromě toho má kanceláře v Praze, Plzni a Dukovanech. Zahraniční obchodní zastoupení jsou v Ruské federaci, v Bělorusku a na Ukrajině. Obchodními partnery jsou desítky firem, převážně v zemích bývalého Sovětského Svazu, ve Skandinávii, u všech našich sousedů ve střední Evropě, ale i ve Švýcarsku, Velké Británii, USA a Mongolsku.
Komoditní zaměření je velmi pestré a jednou ze zásad podnikové strategie je vysoká obchodní pružnost a trvalá snaha o diverzifikaci exportního i importního portfolia. Společnost ALTA je schopna zajistit projekty, dodávky i servis zařízení i investičních celků zejména v oblastech strojírenské výroby, těžebního průmyslu, výroby stavebních hmot a energetiky. Zajišťuje dodávky a servis velkých dieselových motorů, speciálních strojů a mechanizmů a jejich komponent, dopravní a transportní techniky i surovin pro metalurgický průmysl.
V posledních letech se stále významněji angažuje v klasické i jaderné energetice. Vedle dodávek pro fosilní a vodní elektrárny je aktivní také v oblasti produktovodů. Dodala některá zařízení pro jaderné elektrárny, je dodavatelem jaderného paliva pro JE Dukovany a vyvíjí aktivity v řešení konce palivového cyklu JE. Právě posilování úsilí v oblasti energetiky je jedním z trvalých rysů obchodní politiky společnosti.
Z pohledu stavu zaměstnanců nepatří k velkým firmám, počet pracovníků se trvale udržuje hluboko pod číslem 100. Přesto činí hodnota výkonů a prodeje ročně kolem 5 miliard Kč. Kromě své úspěšné komerční činnosti je společnost ALTA známa jako tradiční a významný sponzor v oblasti kultury a podpory akcí vědecko technického zaměření.

A nakonec nezbytná faktografie:
Alta, a.s.
Štefánikova 41
602 00 Brno

Pokud se chcete o společnosti ALTA dozvědět víc, můžete to nalézt na adrese
www.alta.cz.

Rudolf Vespalec

zpět na úvodní stránku