Představujeme kolektivní členy ČNS -
ENVINET, a.s.

Akciová společnost ENVINET byla založena v roce 1995. V roce 1997 proběhla její transformace na akciovou společnost. V současné době vlastní jmění společnosti přesahuje 10 mil. EUR (30 mil. Kč). Další specializované aktivity rozvíjí firma ENVINET a.s. v dceřiných společnostech RAPIDEA a.s., RAMES a.s., WADE a.s. a ALFA-IN a.s.
ENVINET a.s. je rovněž významným dodavatelem výpočetní techniky a síťových řešení v maloobchodním i velkoobchodním měřítku a informačních řešení na bázi Internetu. Společnost rozvíjí vzdělávací činnost - organizuje rekvalifikační kurzy s akreditací ministerstva školství a pořádá další odborná školení.
V čele společnosti stojí generální ředitel a předseda představenstva – Ing. František Vágner, absolvent FJFI Praha, který pracoval 13 let v jaderné elektrárně Dukovany v oblasti spektrometrie ionizujícího záření a radiochemie a významně se podílel na zavádění výpočetní techniky při automatizaci chemické kontroly.
Za své téměř desetileté působení společnost ENVINET a.s získala pevné místo mezi vedoucími společnostmi v oblasti jaderné energetiky, průmyslu i v oblasti služeb institucím, školství i občanům.
Společnost obdržela speciální povolení českých orgánů k podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie. Společnost má také oprávnění k montáži, opravám, rekonstrukci, údržbě a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení v jaderných elektrárnách.
ENVINET a.s. provádí servis měřicích a laboratorních systémů v jaderných elektrárnách a servis celostátní monitorovací sítě ionizujícího záření pro SÚJB. Pro tyto oblasti zajišťuje také inženýrskou přípravu vývoj a dodávky komponent a zařízení i ucelených systémů.
V současné době společnost ENVINET a.s. dodává mimo jiné vysoce specializované kontrolní, měřicí, výrobní a montážní automaty a poloautomaty pro energetiku a průmysl, zejména automobilový.
Komplexnost dodávek společnosti ENVINET a.s. je podpořena silným softwarovým týmem vyvíjejícím moderní zakázkové aplikace zejména pro průmyslové použití. Kvalita našich aplikací byla prověřena již téměř desetiletým nasazením v jaderné energetice České i Slovenské republiky.
Mezi priority činností akciové společnosti ENVINET patří zejména vysoká jakost finálních produktů, environmentální a bezpečnostní akceptovatelnost vlastních vývojových, projekčních a servisních činností a důsledná péče o bezpečnost zaměstnanců a obchodních partnerů.
Společnost má zaveden Integrovaný systém řízení společnosti a získala mezinárodní certifikáty ISO 9001:2000 (jakost) a ISO 14001:1996 (ekologie). Systém řízení jakosti společnosti ENVINET a.s. byl také kladně hodnocen externím auditem Hlavní správy ČEZ, a. s. a společnost je zařazena do seznamu hlavních dodavatelů ČEZ, a. s.
Společnost sídlí v Třebíči ve vlastním moderním sídle. Má dostatečné provozní a montážní zázemí, velkou prodejnu výpočetní techniky a školicí středisko s moderní prezentační technikou.
Společnost má odloučená pracoviště v Jaderné elektrárně Dukovany, v Jaderné elektrárně Temelín a v Praze. V současné době má společnost ENVINET a.s. 64 pracovníků, z toho 38% s vysokoškolským vzděláním, 49% středoškoláků a 13% s výučním listem.
Firma působí v celé České republice, ale realizuje také zahraniční dodávky a je připravena na působnost v rámci celé Evropy.
Více informací o společnosti ENVINET a.s. najdete na
www.envinet.cz.
Adresa společnosti:
ENVINET a.s.
Modřínová 1094
674 01 Třebíč

zpět na úvodní stránku