Představujeme kolektivní členy ČNS -
ÚJV Řež, a.s.

Ústav jaderného výzkumu v Řeži byl založen v červnu 1955 v rámci Československé akademie věd (ČSAV) a oslaví tedy příští rok 50 let své činnosti.

V roce 1972 se původní ústav rozdělil na dvě části Ústav jaderné fyziky (ÚJF), který zůstal v rámci ČSAV a Ústav jaderného výzkumu (ÚJV), který přešel pod gesci bývalé Československé komise pro atomovou energii (ČsKAE).

Od počátku roku 1993 byl ústav privatizován a je akciovou vlastněnou ČEZ, SE a ŠKODA JS.

Hlavními úkoly ÚJV Řež a.s. jsou nyní výzkum a vývoj a uplatňování výsledků výzkumu včetně manipulace s radioaktivními odpady z důrazem na:

- podporu státních orgánů, zejména MPO a SÚJB
- výzkum a služby pro jaderné elektrárny ČEZ a.s. zaměřený na efektivnost a bezpečnost provozu
- rozvoj oborového informačního systému
- využití aplikací ionizujícího záření a ozařovacích služeb pro výzkum. průmysl a lékařství
- koordinace řešení zadní části palivového cyklu
- výzkum a služby v oblasti nakládání jaderných odpadů
- radiační chemie a výroba radiofarmak
- ochrana životního prostředí v návaznosti na využívání jaderných technologií
- příprava a výcvik odborníků pro jadernou oblast
- poskytování konzultací

Ústav je lokalizován v Řeži cca 20 km severně od Prahy a má detašovaná pracoviště na řadě dalších míst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Dukovany, Temelín). Ústav má celkem šest dceřinných společností, které poskytují speciální služby. V ústavu nyní pracuje asi 850 pracovníků, kteří jsou rozděleni do pěti hlavních technických divizí:

- divize jaderné energetiky a bezpečnosti
- divize integrity a technického inženýringu
- divize Energoprojekt Praha
- divize reaktorových služeb
- divize radiofarmak

V průběhu své existence se ústav podílel na výzkumu a vývoji různých typů reaktorů: plynového chlazeného CO2, rychlého chlazeného sodíkem a vodovodního typu VVER. V současné době se ústav zapojil do vývoje nových typů reaktorů tzv. čtvrté generace (VHTR, SCWR a MSR).

V oblasti hodnocení bezpečnosti nabízí ústav celou škálu analytických metod pro hodnocení bezpečnosti jaderných elektráren.

Dále ústav prováděl výzkum v oblasti zkoumání změn vlastností materiálů pod vlivem záření a zvyšování jejich odolnosti proti různým jevům.

Ústav provozuje dva experimentální reaktory: LR-0 a LVR-15 zejména pro provádění fyzikálního a materiálového výzkumu a pro výrobu radioizotopů.

Ústav dlouhodobě provádí výzkum a vývoj metod v oblasti radioaktivních odpadů a to zpevňování odpadů metodami bitumenace, cementace a vitrifikace, a dále skladování a ukládání radioaktivních odpadů.

Řada výzkumných činností nachází využití i v dalších průmyslových oblastech jako je klasická energetika, chemický průmysl a dále letecký a ochranný průmysl.

Ústav má velmi aktivní kontakty s řadou předních výzkumných institucí v Evropě i ve světě (GRS, IRSN, CEA, NRC, IAE Kurčatova) a je zapojen do řady mezinárodních programů MAAE, OECD/NEA a Evropské unie (JRC).

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. reprezentuje v současné době moderní firmu s velkým know-how, silným lidským a technickým potenciálem. která dokáže pružně reagovat na potřeby svých zákazníků a nabízí jim celou škálu služeb na vysoké technické úrovni.

Adresa společnosti:

ÚJV Řež a.s.
Husinec-Řež č.p. 130
250 68 Řež

Pokud se chcete o ústavu dozvědět více, naleznete to na webové stránce
www.ujv.cz.

Zdeněk Kříž

zpět na úvodní stránku