dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Zuzana Andrlová

Absolventka VŠT v Košiciach, Fakulta technologická, odb. riadenie podniku. Od r. 1983 pracuje v JE Mochovce: ako referent organizácie a riadenia podniku, špecialista pre databázy na údržbe, lektor informačného strediska a v súčasnej dobe ako vedúca referátu vnútornej komunikácie.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku