dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Josef Bajgl

Je absolventem FJFI - obor teorie a stavba jaderných reaktorů. Od roku 1988 pracuje v JE Dukovany v oddělení strategie palivového cyklu. Jeho profesní specializací je reaktorová fyzika a termohydraulika. Věnuje se zejména problematice optimalizace a bezpečnostního hodnocení projektů palivových vsázek reaktoru a významně se podílí na aplikacích moderních metod využívání výpočtové techniky a informatiky. Je designovaným zástupcem JE Dukovany ve Vědecké radě AER (Atomic Energy Research, dříve MDK pro fyziku VVER).


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku