dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Josef Bečvář

Vystudoval strojní fakultu ČVUT v. V roce 1927 přechází do Škodových závodů . Podílel se na vývoji všech typů turbín Škoda. Působnost na VŠSE zahájil v roce 1951 jako externí pracovník, od roku 1955 se stal vysokoškolským pedagogem, zakladatelem a prvním vedoucím katedry tepelných turbín. Jeho zásluhou a přičiněním byl od školního roku 1963-1964 založen na VŠSE studijní obor Jaderně energetická zařízení. Byl iniciátorem ustavení skupiny spoluautorů celostátní učebnice Jaderné elektrárny, jejíhož vydání v roce 1978 se bohužel nedožil. Kniha byla ve své době jedním z mála ucelených děl v tomto tehdy relativně novém oboru vědy a techniky. Zemřel v r. 1969.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku