dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Karel Bíža

Absolvent stavební fakulty ČVUT obor pozemní stavitelství (1974). Od ukončení vysoké školy do současné doby pracuje v Energoprojektu Praha, který je generálním projektantem všech v ČR a SR provozovaných a stavěných JE. V letech 1974-83 se specializoval na stavební ocelové konstrukce včetně nosných konstrukcí hlavních výrobních bloků JE VVER 440, v letech 1983-89 vykonával funkci hlavního inženýra projektu. Od roku 1989 vykonává různé řídící hospodářské funkce ve výrobních útvarech zabývajících se projektováním JE.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku