dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Michal Borovička

Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské - obor teorie a stavba jaderných reaktorů. Po 2 letech působení v ÚJV Řež odešel v roce 1984 do JE Dukovany. V současné době je vedoucím odboru reaktorové fyziky. Do kompetence jeho odboru patří především zajištění veškerých podkladů pro bezpečný a ekonomický provoz reaktoru, tvorba příslušné provozní dokumentace a další potřebné legislativy. Významnou složkou je monitorování a analýzy provozu paliva a reaktoru. Dále provádí fyzikální a termohydraulické testy reaktoru a komplexně řídí fyzikální a energetické spouštění bloku.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku