dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Josef Čapek

Je absolventem VŠB Ostrava - obor bezpečnost práce a požární ochrana. Od r. 1982 pracuje v JE Dukovany v oddělení požární ochrany. Do jaderné energetiky přešel po 10 letech práce ve státní správě na úseku požární ochrany. Významně se podílel na zřízení, technickém vybavení a vycvičení hasičského sboru elektrárny. Dále se podílí na technickém i organizačním zajištění požární bezpečnosti provozu JE v tendencích doporučení českých i mezinárodních norem.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku