dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Karel Dach

Absolvent VŠSE Plzeň, fakulta strojní, specializace stavba jaderných zařízení (1964). Od roku 1964 do roku 1983 pracoval ve výzkumu ŠKODA, závod jaderných elektráren v oboru experimentální reaktorové fyziky. Účast na spouštění A1, V1 v Bohunicích. Od roku 1983 pracoval v ÚJV Řež, výzkumné práce v oboru jaderné bezpečnosti a koordinace státních úkolů. V roce 1991 předseda ČNS, zástupce České republiky v Řídící komisi ENS, od roku 1996 viceprezident mezinárodní informační sítě NucNet.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku