dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jiří Fleischhans

Absolvent oboru jaderné inženýrství, spec. Fyzika a technika jaderně energetických zařízení na FT JF ČVUT Praha (1963). Elektrárna Tisová - provozní mistr kotelny, pracovník technické kontroly - 1963-1966. V r. 1966-1990 výzkumný pracovník a vedoucí směny výzkumného reaktoru ŠR-O ve Vochově. Do r. 1971 vedoucí reaktoru ŠR-O. Vědecký vedoucí spouštění na EDU. Aktivní účast při přípravě uvádění do provozu a při spouštění rekonstruovaných reaktorů LVR 15 a LR-O v ÚJV Řež. V r. 1990-1994 vedoucí provozu a vedoucí směny výzkumného školního reaktoru VRABEC na FJFI ČVUT Praha. Předseda akademického senátu FJFI. Od r. 1994 vedoucí odb. testy fyzikálního a energetického spouštění Škoda Praha a.s., divize Temelín.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku