dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
František Gies

Absolvent Katedry jadrovej energetiky EF SVŠT v Bratislave (1983). Od r. 1983 pracoval v JE Mochovce v inžinierskych a manažérskych funkciách. Od r. 1990 ako vedúci odb. elektrotechnológie, v r. 1993-1997 ako námestník riaditeľa pre technickú podporu a bezpečnosť. Od r. 1998 je špecialistom pre výstavbu a spúšťanie v odb. jadrovej a radiačnej bezpečnosti na generálnom riaditeľstve Slovenských elektrární, a.s.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku