dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Zbyněk Grunda

Je absolventem VUT. Od roku 1980 pracuje v ČEZ a.s., JE Dukovany, kde prošel řadou provozních funkcí od operátora reaktoru po dnešní funkci technického asistenta ředitele. Významně se podílel na uvádění JE Dukovany do provozu a na zajišťování provozu primární části, který řídil po dobu 10 let. V létech 1994 -1998 pracoval v mezinárodní organizaci provozovatelů JE WANO (World Association of Nuclear Operators) v Moskvě a v Londýně. Kromě výborných provozních znalostí je specializován na mezinárodní styky v oblasti jaderné energetiky. Jako zkušený pracovník se pravidelně účastní mezinárodních kontrolních misí (OSART, Peer Review) v oblastech provoz, organizace a řízení.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku