dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Bedřich Heřmanský

Absolvent strojní fakulty ČVUT, obor kotle. Od r. 1957 působí na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI původně FTJF) nejprve jako asistent, od r. 1972 jako docent a od r. 1996 jako profesor jaderného inženýrství. Široká publikační aktivita, autor řady vysokoškolských učebních textů a několika monografií (Populární přednášky o fyzice v r. 1981, Termomechanika reaktorů v r. 1986, Dynamika reaktorů v r. 1987, Jaderné energetické reaktory v r. 1988 a spolu s I. Štollem Energie pro 21. století v r. 1992). Spolupráce s výzkumnými ústavy v oborech termomechanika a dynamika reaktorů, jaderná bezpečnost aj.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku