dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ján Horváth

V r. 1976 ukončil diaľkové štúdium na SVŠT Bratislava, Katedra tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia. V r. 1975 nastúpil do JE Bohunice. Od nástupu prešiel funkciami - zámočník, operátor zavážacieho stroja, revízny technik, vedúci referent riadenia, vedúci inžinier, vedúci odd.. Podieľal sa na opravách a kontrolách jadrových zariadení. Od r. 1999 je námestníkom riaditeľa EBO pre údržbu.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku