dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Miloslav Hron

Absolvent FTJF ČVUT, specializace fyzika a technika jaderně-energetických zařízení (1963). Od r. 1963 pracuje v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, nejprve v odd. teoretické reaktorové fyziky, od roku 1972 vedl úsek reaktorové fyziky a řídil realizaci experimentálního reaktoru LR-0 pro testování aktivních zón typu VVER a účast na mezinárodním integrovaném výzkumu fyziky reaktorů VVER. Od r. 1983 ve funkci náměstka ředitele pro výzkum řídil práce na výzkumném programu ústavu a celostátní koordinaci výzkumných projektů v oblasti jaderné energetiky a techniky. Od roku 1990 se věnuje problematice perspektivních reaktorových systémů zejména pro jaderné spalování vyhořelého paliva z konvenčních reaktorů metodou jaderných transmutací.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku