dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Stanislav Hudcovský

Absolvent Hutníckej fakulty VŠT v Košiciach, špecializácia hutníctvo neželezných kovov (1968). Po absolvovaní pracoval v JE Bohunice v materiálovom odb. VVZ, kde sa venoval metalografii a mikroanalýz materiálov JE A-1. V r. 1975 prešiel do EGÚ Bratislava, kde sa podieľal na realizácii programu využitia leteckých motorov pre špičkové a zálohové energetické zdroje. Od r. 1980 v EGÚ zabezpečuje a riadi výskum a aplikáciu programov pre monitorovanie prevádzkových zaťažení komponentov JE a hodnotenie štrukturálnej spoľahlivosti technologických systémov JE. Od r. 1998 je podpredsedom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku