dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Ludmila Hulínová

Absolventka katedry Nauka o kovech, tváření kovů, slévárenství, fakulta hutní VŠB v Ostravě. V jaderné energetice pracuje od roku 1985, kdy jako technička nastoupila na JE Dukovany do odboru spouštěcí dokumentace. Od roku 1991 se v útvaru technické kontroly a služeb zabývá problematikou hodnocení životnosti zařízení jaderných elektráren a od roku 1996 pracuje v oddělení sledování životnosti hlavních komponent jaderné elektrárny jako specialista.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku