dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Jakub

Absolvent Vysokého učení technického - strojní fakulta, energetické stroje v Brně. Na EDU nastoupil ihned po absolvování studií na funkci asistenta operátora sekundárního okruhu. Podílel se na spouštění 1. a 3. bloku ve funkcích operátora sekundárního okruhu a vedoucího bloku. Od roku 1990 zastával funkci směnového inženýra, od roku 1992 zástupce vedoucího odboru provozu, od roku 1995 vedoucího odboru koordinace. V současné době vedoucí týmu pro optimalizaci generálních oprav. Významně se podílí na zlepšování organizace systému oprav a údržby.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku