dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jozef Jamrich

Absolvent SjF SVŠT Bratislava. Od r.1969 pracoval v JE Bohunice ako operátor výmeny paliva v JE A-1, vedúci odd. transportno-technologickej časti, vedúci odb. strojno-technologickej časti. Od r. 1991 do r. 1993 pracoval v DECOM Slovakia Trnava v problematike vyraďovania JEZ a spracovania EAO, výstavby Bohunického spracovateľského centra a vyraďovania JE A-1. Od r. 1993 do r. 1995 pracoval opäť v JE Bohunice na úseku vyraďovania JEZ. Od r. 1996 je riaditeľom odštepného závodu VYZ Bohunice.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku