dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Aleš John

Absolvent VUT Brno, fakulta elektro. Do energetiky přešel v roce 1982 po jeho působení v oblasti bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením ve zdravotnictví. Po různých funkcích v oblasti radiační a jaderné bezpečnosti vykonává nyní funkci technického ředitele ČEZ, a. s., JE Dukovany. Je odborník v oblasti bezpečnosti jaderných zařízení, rovněž se zaměřením na ekologii jaderných zařízení. Z této úrovně je členem týmu odborníků MAAE (Mezinárodní atomová agentura) pro posuzování bezpečnosti. Současně je uznávanou autoritou v oblasti managementu jaderných elektráren. Je předsedou Správní rady Moskevského centra a členem celosvětové dozorčí rady asociace WANO (World Association Nuclear Operators).


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku