dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jaroslav Kadrnožka

Zaměstnán u fy Žďas a od r. 1964 na VUT Brno. Pracuje v oblasti teorie tepelné energetiky parních a plynových turbin, paroplynových elektráren, kombinované výroby elektřiny a tepla, akumulace tepelné energie a nových, ekologicky přijatelných způsobů výroby energie. V oblasti jaderné energetiky pracoval na problematice jaderného teplárenství a transportu tepelné energie z jaderných elektráren. Zabývá se problematikou související se snahami po zvýšení elektrického výkonu EDU. Jeho stěžejní činnost je zaměřena na výchovu inženýrských kádrů ve specializaci tepelných a jaderných energetických zařízení.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku