dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Jozef Keher

Absolvent SjF SVŠT Bratislava (1959). V r. 1967 nastúpil na JE A-1 Bohunice ako vedúci technologického odboru. V r. 1972-1976 pracoval vo funkcii námestníka riaditeľa EBO pre prevádzku a techniku. Riadil spúšťanie JE A-1. V r. 1977-1978 pracoval na SEP ako riaditeľ pre výrobu a rozvod. V r. 1978-1981 pracoval na FMTIR ako námestník ministra v odb. jadrovej energetiky. V r. 1982-1990 bol námestníkom ministra a zmocnencom vlády pre výstavbu JE na FMPE. V r. 1991-1992 pracoval ako poradca na FMH ČSR. V r. 1992-1995 pracoval na Montážnej správe Bohunice, Škoda Praha, neskoršie Energoservis ako obchodný a technický námestník riaditeľa. V r. 1996 prešiel do JE Mochovce.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku