dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Miroslav Keselica

Je absolventem katedry jaderných elektráren na fyzikální fakultě Moskevského energetického institutu. Do JE Dukovany přišel v r. 1988, vedoucí referátu správy jaderného paliva. V lokalitě a pro potřeby JE Dukovany organizuje veškeré činnosti s jaderným palivem. Je vedoucím evidence jaderného paliva a odpovídá za realizaci a kontrolu uplatňování systému jaderných záruk ve smyslu požadavků a pravidel MAAE. Působil v týmech pro zkompaktňování bazénů skladování vyhořelého paliva, výstavbu a zprovoznění meziskladů vyhořelého paliva a přepravu vyhořelého paliva z JE Jaslovské Bohunice do EDU. Podílí se na vývoji a zdokonalování SW pro vedení databází jaderného paliva a pro tvorbu harmonogramů manipulací s palivem.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku