dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
František Klik

Absolvent strojní fakulty ČVUT (1952). V roce 1982 jmenován profesorem jaderné energetiky na FSI ČVUT. Do r. 1955 pracoval jako vědecký aspirant, 1955-1967 vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky ČSAV Praha, později Řež. V letech 1967-1972 inspektor jaderných materiálů MAAE, 1972-1977 vedoucí odboru jaderné bezpečnosti a záruk ČSKAE, 1977-1982 ředitel oddělení inspekcí jaderných materiálů MAAE. V letech 1982-1995 ČVUT (1985-90 vedoucí katedry tepelných a jaderných energetických zařízení). Od roku 1995 je emeritním profesorem ČVUT, vědeckým sekretářem Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. a předsedou poradního sboru předsedy SÚJB pro jadernou bezpečnost.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku