dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Juraj Kmošena

Absolvent FJFI ČVUT (1965). Pracoval v EGÚ (1965-1968), do JE Bohunice nastúpil v r. 1968 ako vedúci odd. fyziky (1968-1974), neskôr vedúci technického odb. (1974-1982), vedúci odb. režimov (1982-1989), námestník riaditeľa pre prevádzku (1990), riaditeľ (1991-1992), asistent-špecialista (1992), námestník riaditeľa pre bezpečnosť (1993-1994). Dlhodobo zastupoval EBO vo WANO a tiež pracoval ako stály člen technickej skupiny MAAE vo Viedni pre oblasť vyhoretého paliva a bezpečnosti prevádzky JEZ. V r. 1994 začal pracovať v SE, neskôr ako vedúci odb. jadrovej energetiky a od r. 1996 ako riaditeľ odb. prevádzky JZ.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Františka Mantlíka,
mantlik@ujv.cz, tel. 266 172 342

zpět na úvodní stránku