dosud vyšlo na stránkách ČNS
 
 
Arnošt Komárek

Po absolvování strojní fakulty ČVUT v Praze nastoupil v roce 1951 do ŠKODA Plzeň do závodu Turbiny jako výpočtář. V r. 1962 nastoupil do Odboru jaderných elektráren ŠKODA jako vedoucí střediska vývoj-dispozice a výzkum, později byl jmenován Hlavním inženýrem OJE. Na přelomu let 1969-1970 byl pověřen řízením Závodu jaderné elektrárny, 1970 - 1972 vedením technické přípravy spouštění elektrárny A-1. Poté pracoval jako vědecký pracovník ZJE až do roku 1990, kdy přešel do útvaru technického rozvoje koncernu ŠKODA a jako poradce technického ředitele zde pracoval až do roku 1991, kdy odešel do důchodu.


Vybráno z knihy "Kdo je kdo v české a slovenské jaderné energetice"
Knihu si mužete objednat u pana Václava Bláhy,
vaclav.blaha@skoda-js.cz, tel. 378 042 230

zpět na úvodní stránku